Vi skickar inom 24 timmar – Alla beställningar skickas från Sverige

5 av 5 stjärnor hos trustpilot

Allt för din elscooter

Felkoder för Xiaomi Scootrar

Vi listar här de felkoder som finns för Xiaomi Mi elscootrar samt hur du kan felsöka och lösa felen.

Felkod 10: Felande kommunikation mellan styrkortet och display

Åtgärd: Kontrollera kabelkontakten. Den vanligaste orsaken till att felkod 10 uppstår är pga att kommunikationskabeln mellan moderkortet och display glappar.

Felkod 11: Fel fasström A

Åtgärd: Kontrollera moderkort fas A (blå). Felkod 11 orsakas oftast av att fukt tränger in och orsakar korrosion.

Felkod 12: Fel fasström B

Åtgärd: Kontrollera moderkort fas B (brun/svart). Felkod 12 orsakas oftast av att fukt tränger in och orsakar korrosion.

Felkod 13: Fel fasström C

Åtgärd: Kontrollera moderkort fas C (gul). Felkod 13 orsakas oftast av att fukt tränger in och orsakar korrosion.

Felkod 14: Felaktigt gasreglage

Åtgärd: Kontrollera gasreglage, display och kabeln mellan dessa. I gasreglaget sitter två magnetpoler som är ömtåliga. Om scootern ramlar i marken faller dessa poler lätt isär. Du kan försöka få dessa på plats igen. En kund slog till scootern på motsatt sida och sedan funkade det igen :). Gasreglage

Felkod 15: Felaktig bromshantering

Åtgärd: Kontrollera bromsreglaget, displayenheten och kabeln mellan dessa. I handbromsen sitter två magnetpoler som reagerar på respons och är ömtåliga. Om scootern ramlar i marken faller dessa poler lätt isär, eller om scootern utsatts för vatten och regn som orksakat korrosion.

Felkod 16: Felaktig MOS batteriladdning

Åtgärd: Kontrollera moderkort.

Felkod 17: Felaktig MOS batteriladdning av externt batteri

Åtgärd: Kontrollera moderkort.

Felkod 18: Felaktig framdrivning elmotor

Åtgärd: Kontrollera moderkort, elmotor och elkontakterna mellan dessa.

Felkod 19: Felaktig batterispänning

Åtgärd: Kontrollera batteri, moderkort och elkontakterna mellan dessa.

Felkod 20: Felaktig extern batterispänning

Åtgärd: Kontrollera batteri, moderkort och elkontakterna mellan dessa.

Felkod 21: Felaktig batterikommunikation

Åtgärd: Kontrollera batteri, moderkort och kontakten mellan dessa .

Felkod 22: Felande batterikod

Åtgärd: Byt batteri.

Felkod 23: Batteriets standardserienummer

Åtgärd: Byt batteri.

Felkod 24: Felande spänningstest av systemet

Åtgärd: Kontrollera batteri, moderkort och kontakten mellan kablarna.

Felkod 25: Felande kommunikation mellan display och motor

Åtgärd: Kontrollera kommunikationskabeln.

Felkod 26: Fel vid sparande till ”flashminnet”

Åtgärd: Kontrollera moderkort.

Felkod 27: Felande moderkort

Åtgärd: Byt moderkort.

Felkod 28: Kortslutning av motorstyrning MOS övre-brygga

Åtgärd: Byt moderkort.

Felkod 29: Kortslutning av motorstyrning MOS nedre-brygga

Åtgärd: Byt moderkort.

Felkod 35: Felaktigt serienummer för enheten

Åtgärd: Identifiera moderkortet med scooterns serienummer (Essential/1S/Pro2 kan använda Xiaoflasher-appen för att parkoppla serienummer).

Felkod 39: Felaktig temperatur från batterisensorn

Åtgärd: Byt batteri eller reparera BMS.

Felkod 40: Felaktig temperatur från moderkort

Åtgärd: Kontrollera moderkort. Moderkortet kan behöva bytas ut.

Felkod 41: Felande temperatur på externa batteriet

Åtgärd: Byt externt batteri.

Felkod 42: Felande kommunikation med externt batteri

Åtgärd: Kontrollera externt batteri, moderkort och kontakterna.

Felkod 43: Felkod för externt batteri

Åtgärd: Byt externt batteri.

Felkod 44: Externt batteri har enhetens ursprungliga serienummer

Åtgärd: Byt externt batteri.

Felkod 45: Felkod batteri

Åtgärd: Byt batteri.